İç Denetçiler

Sevgi KARATEPE 
İç Denetçi
Tel: 232 750 6277
e-posta: sevgikaratepe@iyte.edu.tr
Mehmet TETiK 
İç Denetçi 
Tel: 232 750 6278
e-posta: mehmettetik@iyte.edu.tr