Misyon

Enstitümüz kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılması, faaliyetlerine değer katılması ve geliştirilmesi için en riskli süreçlerde denetim ve güvence faaliyetini gerçekleştirerek risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinlik düzeylerinin artırılması.