Vizyon

İç denetim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştiren; kişiler değil faaliyetler, hatalar değil süreçler üzerinde odaklanarak objektiflik ilkeleri doğrultusunda riskleri önleyici ve yönlendirici önerilerde bulunan ilkeli ve disiplinli proaktif bir birim olmak.